Här är några dikter jag skrev under gymnasietiden, jag vart mycket inspererad av Charles Baudelaire.

Jag sjukner
Spindelnätsrassel i avgrundsdjup.
Jag sjuker, jag sjunker
När dagen blir nattsvart och sång blir till skrik.

Svarta band som sorgebindning
Jag drunknar, jag drunknar
I trånga gångar utan slut dit ljuset inte längre når.

utan hoppets säkra nåd
Jag lider, jag lider
Ensamheten kväver, det enda som finns kvar.

Ormgiftet fräter hål
Jag kvävs, jag kvävs
När ondskan själv har bitit mig finns ingen väg tillbaka.

Graven grävs djur för syndarliket.
Jag är död, jag är död
nu finns inget kvar utom likmaskars sällskap.

Besten

Folket skriker döda besten,
det enda jag kan är fly.
Att ingen nåd nu mig besitter,
det vet nog alla nu.
Trotts min oskuld denna gång,
döms jag på gamla fel.
Ty inget intrång jag har gjort,
i deras makabra spel.
Men besten jag är,
och ensam jag flyr.
Ty även vargen mig skyr.

Mot månen jag ylar,jag länkar jag drömmer.
Den enda som aldrig mig dömer.

Hjärtebo
i Djupet av mitt hjärta,
där bygger jag ett bo.
Där inne ska jag gömma,
allt som ger mig ro.
När vinterninden viner,
och kölden fryser på.
Så sitter jag och myser,
i mitt hjärtebo.

Snöflinga
Livet är som en snöflinga.
Vi dalar sakta ned.
Det enda vi vet säkert,
är att det kommer ta slut.

Jag förbannar mig

Jag önskar mig själv all vånda.
Puttas ner för stup
ner i avgrundsdjup.
Ingenting har en mening.

Jag önskar mig själv till likmaskars festmål
Min själ i eviga plågor
i helvettets lågor.
Må jag brinna tills jag finner frid.

Ni alla kommer mig glömma
Känna lättnad av att veta
vart ni ska leta
I en kista några meter under jord.

Bort, bort
Ljuset fladdrar förbi
Bort, bort
Runt omkring mig sitter människor
upptagna med sig själva
Bort, bort
När vi stananr ser jag det skynda
alla i sin egen värld
Bort, bort
Jag länktar, länktar efter natur
Bort, bort

Du är…
Kattens morrhår, hundens svans.
Du är min himmels sol,
Du är världens mittpunkt.
Som fågelns vingar, hästens hovar.
Du är stjärnornas glas.
Du är barnaskratt.
Du, är den första, den enda, den stora.

Annonser