Tomatreklam

Totlich

En bild jag tagit i studio och sedan ändrat kontraster i PH.

En övning i Fotografisk bild B.
Uppgiften gick ut på att vi skulle fota en reklam bild, Och jag fick en sådan lust att göra en mordisk ketchup reklam.

Annonser